Forsiden Om TC Anlæg Referencer Kontakt Medie Job
 
 
  Naturgenopretning & Miljø

 
 

Vådområdeprojekt Odense Å og Silke Å

Projektet indebar at man genslyngede Silke Å som blev rettet ud for cirka 100 år siden for at skaffe billig landbrugsjord.

 

Dette medførte at en strækning på to kilometer af Silke Å blev udført med slyng og blev således herefter tre kilometer. 

Ligeledes blev Hågerup Å omlagt med slyng således at strækningen på denne blev nogle hundrede meter længere.

Projektet berørte 20 lodsejer.

Mængder

  • Udgravning af nyt åløb og søer. 46.700m3
  • Græssåning på skråninger & flader 206.000m2
  • Etablering af nye rørledninger i dimensioner Ø160 til Ø400 i alt 1015 m.
  • Terrænregulering af render & grøfter 3000m3
  • Etablering af bro over Hågerup Å og Silke Å.
  • Fjernelse af bjørneklov på en strækning af 4kilometer
  • Montage af overløbsbygværk udført som Ø2000mm. beton brønd.

 

Formål med entreprisen

Projektet skal give en bedre livsbetingelse for en række dyr- og plantearter i området, samt mindske udledning af kvælstof til Odense Fjord.

 
Tilbage
3,6

Fakta

Byggeherre / Rådgiver

 

Bygherre:
Skov & Naturstyrelsen Fyn
Att. Vibeke Lindberg
Birkelund

Bygherre rådgiver:
Att. Jes Kromann Bak

 

Tilbudsform

 

TC Anlæg A/S 4.355.565,- kr.
Jakobsen & Blindkilde A/S 4.387.941,- kr.
Arkil A/S 5.029.579,- kr.
Per Aarsleff 5.273.000,- kr.

 

 

Tidsplan

Udførelsesfase 2010: 
1 august til december

 

Aflevering:
15.01.2011

 

Supplerende info

Kundetilfredsheds score (pdf)